Tabela – Reklam

ECZANE LEVHA STANDARTLARI KILAVUZU

Amaç
MADDE 1- Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı
standartların kullanılması sağlanarak hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı
standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler
arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2- 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre açılmış serbest
eczaneleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a uygun olarak;
12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar
ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanmıştır.
Eczane Levha Standartları
MADDE 4- (1) Eczane levha standartları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Standart 1
Beyaz Tabela: 150 x 50 cm
Kırmızı Tabela: 200 x 45 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 25 cm
Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 9 cm
Levha 1. Zemin ölçüsü 200 cm olan eczane levhası
Levha 2. Zemin ölçüsü 300 cm olan eczane levhası
Kırmızı Tabela: 300 x 70 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 38 cm
Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 14 cm
Beyaz Tabela: 225 x 80 cm

b) Standart 2
400 cm ve üzeri zemin ölçüsüne sahip eczanelerde beyaz zemin 300x100cm olacaktır. Sadece
kırmızı tabela zemine göre büyüyecektir.
Tabela: 400 x 70 cm
Tabela: 500 x 70 cm
Tabela: 600 x 70 cm
Tabela: 700 x 70 cm
Tabela: 800 x 70 cm
Tabela: 900 x 70 cm
Tabela:1000×70 cm

Kübik Kabartmalı Pleksi Kutu Harf Levha Teknik Özellikleri
MADDE 5- (1) 2m, 3m, 4m ve 4m üzeri eczane cephesine sahip eczaneler için oluşturulan
levha standartları ve uygulamaya ilişkin özellikler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
a) Taşıyıcı Konstrüksiyon
5.1.a.1. Konstrüksiyonu oluşturan tüm elemanlar demir profil malzeme olacaktır.
5.1.a.2. Taşıyıcı konstrüksiyon alt ve üst yatay profilleri minimum 30*30*2 mm et
kalınlığında demir profil olacaktır. Profil, konstrüksiyon içine su girişini engelleyen türde
olacaktır.
5.1.a.3. Ara taşıyıcı profiller 30*20*2 mm olup, söz konusu ara kayıtlar, maksimum 100 cm
aralıklarla alt ve üst yatay profillere kaynak yapılacaktır. Taşıyıcı karkasın esnememesi için
her dikey profil ile yatay profil arasına 45 derece açı ile minimum 30*20*2 mm demir profil
payanda kaynatılacaktır.
5.1.a.4. Profillerin tamamı antipas boya ile boyanacaktır.
5.1.a.5. Konstrüksiyon arka yüzeyi 0,50 mm et kalınlığındaki gofrajlı alüminyum ile
kapatılacaktır.
b) Alüminyum Kasa
5.1.b.1. Alüminyum kasaların tamamı kırmızı ve beyaz zeminler 2mm kalınlığındaki
alüminyum olacaktır. Üst taban kırmızı alt zemin alüminyum kasanın derinliği 5cm, üst beyaz
alüminyum kasa, yan alın kırmızı alüminyum kasa derinliği bükümler dahil 12cm olacaktır.
5.1.b.2. Alüminyum kasa, kırmızı alın ve yan alınların tamamı RAL 3020 renkte elektrostatik
toz boya yapılacaktır. Beyaz üst zemin alüminyum kasa RAL 9003 renkte elektrostatik toz
boya yapılacaktır.
5.1.b.3. Boya öncesi kromatlama ve alodine işlemi uygulanacaktır.
5.1.b.4. Kaynak atıkları tıraşlanarak düzeltilecek ve astarlanacaktır.
5.1.b.5. Kasa parçalarının birleşimlerinde aynı kotun tutturulmasına dikkat edilecektir.
5.1.b.6. Üst alın kırmızı alüminyum zeminlerin birbirlerine bağlantısı alttan geçme alüminyum
profil ile yapılacaktır. Yan yana gelen parçalar arasında açıklık kalmayacaktır.
5.1.b.7. Kırmızı taşıyıcı levha takılacak zemin ölçüsünde olup, boy 70cm olacaktır. Üzerine
gelecek beyaz levha boyu 15cm alt ve üst çıkış sağlayacak şekilde 100cm olacaktır.
Eczanenin giriş kapısının konumuna bakılmaksızın, eczane ve eczane isminin yer aldığı beyaz
zeminli levha, kırmızı zeminli taşıyıcı levhanın sağ ve sol tarafında eşit pay kalacak şekilde
ortalanarak monte edilecektir.
5.1.b.8. Beyaz zemin, kırmızı üst alın üzerine modüler sistem olarak takılacaktır. Modülerlik
sayesinde değişim kolay olacak ve alt zemine hasar vermeyecektir. Modüler beyaz zemin
takıldığında, montaj vidaları ve profilleri kesinlikli görünmeyecektir.
5.1.b.9. Beyaz Zemin, 300x100cm olacaktır. Eczane yazısı, pleksiglas prizma üçgen harf fon
baskı uygulaması yapılacaktır. Fon baskı uygulamasında 4mm kırmızı pleksiglas
kullanılacaktır. Işık geçirgenliği ve ışığın homojenize olması için difüzyonlu pleksiglas
kullanılacaktır. Yazı karakteri (font) Avenir Next Pro bold, kübik, 3 boyutlu olacaktır. Yazı
karakterinin harf büyüklüğü ve ara boşlukları aşağıdaki çizimlerde detaylandırılmıştır.
5.1.b.10. Beyaz zemin üzerinde eczane ismi büyük harflerle ışıksız folyo olarak alüminyum
zemine uygulanacaktır. Kırmızı yan alın alüminyum, içine dikine Eczane yazısı dekupe
edilecek, içine beyaz 3mm pleksiglas kullanılacaktır. Eczane ismi karakteri (font) Avenir Next
Pro olacaktır, Harf yüksekliği 20cm olacaktır. Teknik detayları aşağıdaki çizimde yer
almaktadır.
5.1.b.11. Levhaların ışıklı yada ışıksız olması eczacının insiyatifinde olup, ışıklı levhanın
tercih edildiği eczanelerde sadece ‘’ECZANE’’ yazısında led aydınlatma kullanılacak, eczane
isminde hiçbir şekilde aydınlatma olmayacaktır.

BİZE ULAŞIN

HARİTADAKİ YERİMİZ